AKTUÁLNÍ KURZY INDUSTRY 4.0

Sekce: INDUSTRY 4.0

INDUSTRY 4.0, kolaborativní roboty, Internet či Intranet věcí – přístupy, které začínají hýbat průmyslem. Institut průmyslového inženýrství proto do své nabídky zasadil i praktické kurzy, které s těmito přístupy korespondují. Jedná se (zatím) o postupy, které lze realizovat s minimálními náklady, což odpovídá principům našeho oboru. Kurzy nejsou určeny pro IT-specialisty, ale majoritní skupinu pracovníků, kteří si chtějí „osahat“ možnosti různých jednoduchých prostředků průmyslové automatizace, mikro-kontrolérů a senzoriky při zvyšování produktivity, eliminaci plýtvání či vytváření SMART prvků na pracovištích.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

IPT

Identifikujte plýtvání chytře!

LEAN 4.0: Využití low-cost prostředků (senzory a mikrokontroléry) pro identifikaci plýtvání a příčin ztrát

2 dny

27.-28.3.2019 22.-23.5.2019 11.-12.6.2019

IVT

LEAN 4.0: Internet věcí (IoT) pro procesní inženýry a technology prakticky

Jak vytvořit SMART prvky na výrobním pracovišti a v logistice

2 dny

19.-20.3.2019 16.-17.4.2019 28.-29.5.2019