Aktuální kurzy Technologická akademie

Sekce: Technologická akademie

Technologická akademie má za cíl rozvíjet dovednosti jak technologů, procesních inženýrů a dalších THP (logistika, nákup, ekonomika, HR apod.)v oblasti strojírenských technologií a INDUSTRY 4.0/IoT a umožnit jim tak zvládnout dovedností potřebných pro vykonávání jejich činností v moderní průmyslové výrobě.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

IVT

LEAN 4.0: Internet věcí (IoT) pro procesní inženýry a technology prakticky

Jak vytvořit SMART prvky na výrobním pracovišti a v logistice

2 dny

19.-20.3.2019 16.-17.4.2019 28.-29.5.2019

CTV

Čtení výkresů pro THP

Základní značky a principy technické dokumentace

1 den

3.4.2019 / 4.6.2019

MTZ

Metrologie pro techniky I. –Základní úroveň

Základní postupy a metody v technické metrologii

2 dny

29.-30.4.2019 13.-14.6.2019