Aktuální kurzy Technologická akademie

Sekce: Technologická akademie

Technologická akademie má za cíl rozvíjet dovednosti jak technologů, procesních inženýrů a dalších THP (logistika, nákup, ekonomika, HR apod.)v oblasti strojírenských technologií a INDUSTRY 4.0/IoT a umožnit jim tak zvládnout dovedností potřebných pro vykonávání jejich činností v moderní průmyslové výrobě.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

IVT

Internet věcí (IoT) pro procesní inženýry, technology a zlepšovatele

Praktický trénink vytváření SMART prvků ve výrobním provoze

2 dny

25.-26.9. 25.-26.10. 27.-28.11. 12.-13.12.

CTV

Čtení výkresů pro THP (nákup, logistika apod.)

Základní značky technické dokumentace

1 den

9.10. 9.11.

MTZ

Metrologie pro techniky I. –Základní úroveň

Terminologie a základní postupy v metrologii

2 dny

12.-12.10.

MTP

Metrologie pro techniky II. – Pro pokročilé

Pokročilé postupya metody v podnikové metrologii

2 dny

24.-25.5