Harmonogram

Vážení průmysloví i procesní inženýři, konstruktéři, technici, zlepšovatelé, technologové a další zájemci o vysokou produktivitu, štíhlé procesy a systematické řízení inovací,

pro 2. pololetí roku 2023 jsme pro Vás připravili nabídku 17 témat v otevřených tréninkových kurzech, které reagují na aktuální potřeby v oblasti odborného vzdělávání. Naše nabídka proto není orientována pouze na aplikaci klasického a moderního průmyslové inženýrství resp. LEAN ve výrobní oblasti, ale i na oblast servisních a nevýrobních činností, které se stále větší měrou podílí na podnikových procesech a přitom v nich nejsou ještě zdaleka uplatňovány metody průmyslového inženýrství. Významnou součástí nabídky jsou i kurzy zaměřené na pokročilé metody kreativity a inovační inženýrství (INI) zaměřené systematický postup při inovaci technických systémů (výrobků). Naše nová nabídka v oblasti INI umožní Vašim pracovníkům získat znalosti a praktické dovednosti z hlediska nástrojů a metod inovačního inženýrství, které je v současném konkurenčním prostředí nutné používat v rámci celého inovačního cyklu od inovačního záměru až po návrh výrobního procesu. Velikost podniku nehraje v tomto případě významnou roli – inovace, jako základna úspěchu v podnikání, se týká všech - malých, středních i velkých. Zvládnutí zmíněných požadavků nebude možné bez efektivního používání specifických metod orientovaných na organizaci práce, komunikaci a specifické pracovní postupy v průběhu každého jednotlivého inovačního procesu.

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín, jednatel
Institut průmyslového inženýrství, s.r.o.

Většina nabízených otevřených kurzů je založena na praktickém tréninku, při kterém bude vždy využito komplexní tréninkové centrum IPI v Liberci, zaměřené na trénink metod průmyslového i inovačního inženýrství, LEAN Manufacturing, technickou kreativitu, Low Cost Automation, zlepšování procesů, podnikovou údržbu, LEAN 4.0, IIoT aj. Ubytování lze zajistit přímo v IPI Centru.