Harmonogram

Vážení průmysloví i procesní inženýři, údržbáři, zlepšovatelé, technologové a další zájemci o vysokou produktivitu či štíhlé procesy, pro 1. polovinu roku 2019 jsme pro Vás připravili nabídku 25 témat v otevřených tréninkových kurzech , které reagujínaaktuální potřeby v oblasti odborného vzdělávání. Našenabídkaprotonení orientována pouze na klasické a moderní průmyslové inženýrství resp. LEAN, ale nově i na technickou a technologickou podstatu výrobních procesů. Tak jako na jedné straně nemůže být dobrým technikem či technologem ten, kdo neovládá základní nástroje průmyslového inženýrství, tak nemůže být kompetentním průmyslovým inženýrem ten, kdo je „neznalý“ z hlediska základních technologií, automatizace, IoT, technické dokumentace či metrologie. V našich kurzech využíváme nejenom naše více než 20 leté zkušenosti z projektů průmyslového inženýrství, ale i moderní didaktiku,kteráumožňujezvýšit efektivnostnašichvzdělávacíchprogramů.

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín, jednatel
Institut průmyslového inženýrství, s.r.o.