Profil

Průmyslové inženýrství (PI) je uznávaný vědecký obor, který se zabývá návrhem, zaváděním a zlepšováním integrovaných systémů, jejichž cílem je produkce výrobků nebo poskytování služeb. Tyto systémy mají socio-technickou povahu a integrují lidi, informace, stroje, energie, materiál a procesy v rámci celého životního cyklu výrobku, služby nebo programu. PI v těchto systémech podporuje dosažení vysokého výkonu, vysoké produktivity, plnění plánu a řízení nákladů.

Institut průmyslového inženýrství s.r.o. (IPI) je společností orientovanou na řešení zakázek spojených se zlepšováním procesů v průmyslu i službách. Klientům nabízí projekty zaměřené zejména na zvyšování produktivity a kvality, snižování nákladů i zvyšování kvalifikace pracovníků prostřednictvím moderních i tradičních metod průmyslového inženýrství a efektivního tréninku pracovníků.