Aktuální kurzy LEAN

Sekce: LEAN

LEAN jemetodologie a nikdy nekončícísnaha o eliminaci všech druhů plýtvání formou zavádění produktivnější postupů, vytváření lepších pracovišť, navrhování a výrobou kvalitnějších výrobků a zvyšování podílu činností přidávajících hodnotu. Pro dosažení cílů LEAN (štíhlá výroba, štíhlý servis, štíhlá administrativa) se využívají metody a techniky moderního průmyslového inženýrství. Součástí nabídky jsou i témata z oblasti LEAN 4.0.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

VSM

Value Stream Mapping prakticky

Principy VSM a trénink tvorby map hodnotového toku

1 den

19.3.2019

IPT

Identifikujte plýtvání chytře!

LEAN 4.0: Využití low-cost prostředků (senzory a mikrokontroléry) pro identifikaci plýtvání a příčin ztrát

2 dny

27.-28.3.2019 22.-23.5.2019 11.-12.6.2019

TRZ

Trenér rychlých změn

Prakticky na tréninkovém stroji + principy vedení podnikového programu zaměřeného na SMED a Q/C

2 dny

17.-18.6.2019

STC

Standardizovanápráce pro cyklické operace

Standardized Work podle Toyota Production System

1 den

25.6.2019