Aktuální kurzy LEAN

Sekce: LEAN

LEAN jemetodologie a nikdy nekončícísnaha o eliminaci všech druhů plýtvání formou zavádění produktivnější postupů, vytváření lepších pracovišť, navrhování a výrobou kvalitnějších výrobků a zvyšování podílu činností přidávajících hodnotu. Pro dosažení cílů LEAN (štíhlá výroba, štíhlý servis, štíhlá administrativa) se využívají metody a techniky moderního průmyslového inženýrství. Součástí nabídky jsou i témata z oblasti LEAN 4.0.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

VSM

Value Stream Mapping

Principy VSM a trénink tvorby mapy souč. i bud. stavu

1 den

10.9. 23.10.

IVI

Identifikace plýtvání pomocí technologií

Mikrokontroléry pro identifikaci plýtvání a příčin ztrát

1 den

11.9. 3.10. 30.10. 21.11

LSS

LEAN SixSigma v kostce

Postupy a role v DMAIC (6sigma) vs DMWIC (Lean)

1 den

13.9. 31.10.

STC

Standardizovanápráce pro cyklické operace

Standardized Work podle Toyota Production System

1 den

19.9.

LSI

Lean vs SixSigma vs ISO pro management

Jak zapadají Lean, SixSigma a ISO 9001 do modelu řízení?

1 den

24.9. 1.11.

USS

Úskalí SixSigma projektů

Co Vám na SixSigma GB/BB školení asi nesdělili

2 dny

4.-5.10. 27.-28.11.

KAM

Kanban, supermarket a milk-run

Základní principy štíhlé logistiky

1 den

10.10. 5.12.

PRR

Procesní řízení a zlepšování procesů

Proces, procedury, monitoring, KPI? Vazba na ISO 9001? Management kvality a zlepšování procesů?

2 dny

11.-12.10. 10.-11.12

RZP

Rychlé změny prakticky

Praktický trénink na tréninkovém stroji

2 dny

18.-19.10.

STN

Standardizovaná práce pro necyklické operace

Standardizace činností seřizovačů, manipulantů apod.

1 den

30.10.

LRO

LEAN robotika

Praktický postup při návrhu pracovišť s roboty/coboty

2 dny

11/2018

LJU

LEAN Jump

Balíček pro ty, kdo chtějí naskočit do LEAN projektů

4 dny

22.-23.11. + 29.-30.11.