Aktuální kurzy TPM

Sekce: Škola TPM ®

Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) je systematická metoda zaměřená na zvyšování celkového efektivního využití strojů a zařízení při aktivní účasti všech rozhodujících profesí a pracovníků. IPI poskytuje tréninkvevšech 6 blocích TPM,které pokrývají komplexní systém podnikové údržby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

TDV

Technická diagnostika prakticky - Vibrodiagnostika

Teorie i praktická cvičení na standu IPI

2 dny

20.-21.9. 22.-23.11.

PLU

Plánování v podnikové údržbě

Plánování pro maximální využití zdrojů v údržbě

1,5 dne

18.-19.10.

TPM

Koordinátor TPM

Základy TPM a podnikového programu TPM

4 dny

25.-26.10 + 8.-9.11.

NVU

Úvod do normování v podnikové údržbě

Přehled a aplikace metod pro normování v údržbě

1 dny

8.11.

RCF

RCFA – praktický postup při analýze příčin poruch

Naučte se metodicky analyzovat příčinný řetězec

1 den

29.11.

KVU

Řízení kvalifikace údržbářů

Jak systematicky rozvíjet kvalifikaci údržbářů

1,5 dne

6.-7.12.


TPM® a Škola TPM® jsou ochranné známky Institutu průmyslového inženýrství, s.r.o.