Aktuální kurzy TPM

Sekce: Škola TPM ®

Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) je systematická metoda zaměřená na zvyšování celkového efektivního využití strojů a zařízení při aktivní účasti všech rozhodujících profesí a pracovníků. IPI poskytuje tréninkvevšech 6 blocích TPM,které pokrývají komplexní systém podnikové údržby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

TPM

Koordinátor TPM

Základy TPM a podnikového programu TPM

4 dny

2.-3.4 + 25.-26.4.2019

KVU

Řízení kvalifikace údržbářů

Jak systematicky rozvíjet kvalifikaci údržbářů

1 den

5.4.2019

NVU

Normování v podnikové údržbě

Jak aplikovat metody normování práce v údržbě

1 dny

28.5.2019

TDV

Technická diagnostika - Vibrodiagnostika

Teorie i praktická cvičení na standu IPI

2 dny

19.-20.6.2019

RCF

RCFA – postup při analýze příčin poruch

Naučte se metodicky analyzovat příčinný řetězec

1 den

21.6.2019


TPM® a Škola TPM® jsou ochranné známky Institutu průmyslového inženýrství, s.r.o.