Kompetence

Založení IPI v roce 1995 (jako prvního privátního institutu podobného zaměření ve střední Evropě) bylo iniciováno potřebou podnikatelského prostředí v oblasti zvyšování produktivity, zlepšování procesů a zvyšování konkurence-schopnosti. Tým IPI pod vedením prof. Ing. M. Vytlačila, CSc. a doc. Dr. Ing. I. Mašína vypracoval na základě praktické realizace desítek programů v ČR, SR a SRN komplexní metodiku, která pokrývá široké spektrum potřeb náročných klientů v automobilovém průmyslu, gumárenství, strojírenství, papírenství, službách apod.

Pro řešení projektů a trénink využíváme široké spektrum metod průmyslového inženýrství, a nástrojů “štíhlé výroby”, mezi které např. patří:

 • měření práce pomocí systému MOST
 • standardizovaná práce
 • ergonomické analýzy
 • workshopy na eliminaci plýtvání
 • Kaizen®
 • navrhování „štíhlého lay-outu“
 • týmová práce
 • totálně produktivní údržba – TPM®
 • rychlé změny
 • kanban
 • poka-yoke
 • low cost automation (LCA) apod.