Služby

Institut průmyslového inženýrství, s.r.o. poskytuje tyto druhy služeb:

 • aplikace a trénink metod měření spotřeby práce (normování)
 • moderování workshopů na zlepšení procesů
 • balancování výrobních a montážních linek
 • posouzení či navrhování podnikového layoutu
 • trénink a posouzení ergonomické zátěže ve výrobě
 • aplikace a trénink metod procesní analýzy
 • zpracování návrhů na organizaci a vybavení pracovišť
 • aplikace a trénink metod štíhlé výroby (LEAN)
 • aplikace, trénink a audity v oblasti TPM®
 • podpora podniků v oblasti inženýrství údržby strojů
 • aplikace trénink metod pro rychlé změny sortimentu a nástrojů
 • návrhem prvků nízkonákladové automatizace (LCA) a karakuri
 • podpora a konzultace zaměřené na rozvoj výrobního systému
 • poskytování uzavřených tréninkových kurzů „na klíč“
 • pronájem tréninkového centra včetně ubytování a stravování
 • Služby poskytujeme formou vedení workshopů, analytickou činností, zpracováním návrhů, provedením auditů a tréninkem v různých formách.