Projekty

Know-how Institutu průmyslového inženýrství s.r.o. vychází z dlouholeté práce na projektech, jejichž cílem je zvýšení produktivity, stability, flexibility i jakosti výrobních procesů. V rámci těchto projektů se Institut průmyslového inženýrství s.r.o. podílel např. na:

 • realizaci několika stovek workshopů na eliminaci plýtvání
 • vedení 3P workshopů
 • realizaci desítek modelů TPM ®
 • realizace desítek auditů TPM ®
 • proškolení více jako 1000 průmyslových inženýrů v ČR, SR a Rumunsku
 • proškolení tisíců pracovníků v metodách Lean Manufacturing
 • několik stovek proškolených účastníků v metodě MOST
 • vyprojektování stovek pracovišť a buněk
 • analýzy tisíců Nhod metodami průmyslového inženýrství
 • realizaci desítek projektů „rychlých změn“
 • zavedení desítek kanbanových okruhů
 • ustavení stovek výrobních týmů a desítek Business týmů
 • proškolení stovek manažerů
 • proškolení několika tisíců operátorů
 • provedení stovek průmyslových auditů
 • auditování stovek pracovišť v rámci jednotlivých kroků autonomní údržby
 • provedení desítek auditů výrobních systémů apod.

 • Trénink metod LEAN, podpora programu TPM

  Rozvoj výrobního systému, trénink metod LEAN, workshopy na zlepšení procesu

  Rozvoj výrobního systému, trénink metod LEAN, konzultace v oblasti průmyslového inženýrství

  Projekt AUTOADAPT - trénink metod LEAN a zlepšování procesů v podnicích automobilového průmyslu

  Vedení 3P workshopů, aplikace poka-yoke, organizace supermarketů, měření práce, balancování linky

  Návrh a rozvoj výrobního systému, moderování workshopů, podpora TPM, trénink metod průmyslového inženýrství

  Trénink metod průmyslového inženýrství a LEAN

  Měření práce (normování) rozborovou metodou MAxiMOST

  Projektování výrobních buněk, rozvoj výrobního systému, TPM

  Měření práce, projektování montážních buněk

  Trénink metod LEAN, měření práce, TPM, moderování workshopů, týmová práce

  Rozvoj výrobního systému, týmová práce, TPM, kanban, plánování layoutu, workshopy, měření práce MOST/MTM

  Podpora rozvoje výrobního systému, trénink metod

  Rozvoj výrobního systému FORD, audity, trénink MOST, trénink metod

  Podpora programu Operational Excellence, trénink metod, TPM

  Rozvoj výrobního systému, týmová práce, TPM, 5S, plánování layoutu, workshopy