Aktuální kurzy Kaizen

Sekce: Kaizen ®

Kaizen (jap.) je označení filozofie a úsilí o kontinuální zlepšování procesů, výrobků i služeb. Principem této filozofie zlepšování procesů je plynulý postup v menších krocích za účasti všech pracovníků. Tato filozofie se zpravidla naplňuje v rámci podnikových programů zlepšování procesů, do kterého jsou zapojovány všechny úrovně pracovníků proškolených vzákladních ipokročilých nástrojích zlepšování.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

PNZ

TRIZ pro LEAN - Pokročilé nástroje pro zlepšování procesů

Zapomeňte na brainstorming - pokročilé kreativní techniky pro řešení problémů a zlepšování

2 dny

29.-30.4.2019

IPK

40 invenčních principů pro Kaizen®

Jak využít 40 invenčních principů při zlepšování

1 den

21.5.2019

MOD

Moderátor workshopů na zlepšení procesů

Jak vést workshop typu LEAN či kaikaku

2 dny

4.-5.6.2019

SPK

SEARCH pro Kaizen®

Vyhledávání inspirace pro řešení na web

1 den

21.6.2019


Kaizen ® je ochranná známka Institutu průmyslového inženýrství