Aktuální kurzy Kaizen

Sekce: Kaizen ®

Kaizen (jap.) je označení filozofie a úsilí o kontinuální zlepšování procesů, výrobků i služeb. Principem této filozofie zlepšování procesů je plynulý postup v menších krocích za účasti všech pracovníků. Tato filozofie se zpravidla naplňuje v rámci podnikových programů zlepšování procesů, do kterého jsou zapojovány všechny úrovně pracovníků proškolených vzákladních ipokročilých nástrojích zlepšování.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

KRL

Pokročilé nástroje pro zlepšování procesů – TRIZ pro LEAN

Vybrané pokročilé kreativní techniky pro řešení problémů a efektivnější zlepšování

2 dny

29.-30.8.2024 7.-8.11.2024

MOD

Moderátor workshopů na zvýšení produktivity

Nácvik vedení workshopu na eliminaci plýtvání a LEAN aktivit

2 dny

12.-13.9.2024

INB

Invenční brainstorming

Systematické generování zlepšovacích námětů pomocí 40 invenčních princip TRIZ

1 den

19.7.2024 4.10.2024

KAR

Mechanická karakuri řešení pro Kaizen

Využití mechanických a jednoduchých zařízení bez spotřeby dodatečné energie.ů

1 den

14.11.2024


Kaizen ® je ochranná známka Institutu průmyslového inženýrství