Aktuální kurzy Kaizen

Sekce: Kaizen ®

Kaizen (jap.) je označení filozofie a úsilí o kontinuální zlepšování procesů, výrobků i služeb. Principem této filozofie zlepšování procesů je plynulý postup v menších krocích za účasti všech pracovníků. Tato filozofie se zpravidla naplňuje v rámci podnikových programů zlepšování procesů, do kterého jsou zapojovány všechny úrovně pracovníků proškolených vzákladních ipokročilých nástrojích zlepšování.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

PNA

Pokročilé nástroje pro zlepšování procesů

Pokročilé kreativní techniky řešení problémů

2 dny

3.-4.10. 6.-7.12.

MOD

Moderátor workshopů na zlepšení procesů

Jak vést workshop typu LEAN či kaikaku

3 dny

31.10-2.11.

SPK

SEARCH pro Kaizen®

Systematický postup pro inspirace zlepšení z webu

1 den

16.11.

INB

Invenční brainstorming

Jakaplikovat 40 invenčních principů pro LEAN

1 den

5.12.


Kaizen ® je ochranná známka Institutu průmyslového inženýrství