LEAN Jump

Obsah kurzu „LEAN Jump “ vychází z aktuální potřeby průmyslových podniků navrhovat, vytvářet a provozovat produktivní a štíhlé podnikové procesy. V rámci nabízeného 5 denního kurzu mohou Vaši pracovníci získat takové odborné znalosti a dovednosti, které jim umožní aktivně spolupracovat při implementaci metod průmyslového inženýrství a LEAN ve Vašem prostředí a ve Vašich podmínkách. V kurzu budou proškoleny jak metody LEAN tak i představeny navazující nástroje pro řešení problémů.

Další podrobnosti o kurzu naleznete v odkazu