Oborové studium

Průmyslové a systémové inženýrství (PSI)
Co je to průmyslové a procesní inženýrství (PSI)? Hlavním tématem tohoto multidisciplinárního oboru je analýza a návrh systémů zahrnujících interakci mezi lidmi, procesy a technickými systémy. PSI je jedinečná inženýrská disciplína:integruje kvantitativní inženýrský přístup s kvalitativními zohledněním lidského chování.
Oborové studium „Průmyslové a systémové inženýrství“ (PSI) vychází z aktuální potřeby podniků a firem – zvýšit produktivitu a efektivnost výrobních,servisních i administrativních procesů a systémů. Dvou-semestrální oborové studium umožní Vám nebo Vašim pracovníkům získat znalosti a praktické dovednosti z hlediska nástrojů a metod průmyslového (procesního) a systémového inženýrství, které je v současném konkurenčním prostředí nutné používat v rámci celého životního cyklu výrobku i služeb. Znalosti a dovednosti získané v rámci oborového studia je možné využít v široké škále profesních oblastí, včetně výroby, řízení výroby, logistiky,návrhuvýrobků,systémůzdravotnípéče,maloobchodua veslužbách.

Další podrobnosti o kurzu naleznete v odkazu