Aktuální kurzy Průmyslové inženýrství

Sekce: Průmyslové inženýrství

Průmyslové inženýrství (industrial engineering) je uznávaný vědní obor, který se orientuje na plánování, navrhování, zavádění a řízení integrovaných systémů, jejichž cílem je produkce výrobků nebo poskytování služeb. V těchto systémech zajišťuje a podporuje vysoký výkon, spolehlivost, údržbu, plnění plánu a řízení nákladů v rámci celého životního cyklu výrobku nebo služby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Základy průmyslového inženýrství

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

MPA

Metody procesní analýzy prakticky

Procvičení vybraných metod procesní analýzy

1 den

20.3.2019

MOM

Snímky pracovního dne a momentkové pozorování

Postup při analýze struktury činností pracovníků

1 den

26.3.2019

MIN

MiniMOST

Rozborová metoda pro velmi krátké časy cyklů

2 dny

4.-5.4.2019

SLP

Systematické plánování podnikového layoutu

Základní nástroje pro systematické plánování podnikového makro-layoutu

1 den

24.4.2019

BAS

BasicMOST

Certifikační kurz základní formy systému MOST

3 dny

14.-16.5.2016

MAX

MaxiMOST

Rozborová metoda pro málo opakované činnosti

3 dny

11.-13.6.2016

PE1

Praktika z pracovní ergonomie – Metoda EAWS

Praktický ergonomický screening metodou EAWS –standardem v oblasti ergonomie

2 dny

19.-20.6.2019

NAP

Principy navrhování produktivních pracovišť

Principy pohybové ekonomie a prvky vybavení pracovišť

1 den

26.6.2019