Aktuální kurzy Průmyslové inženýrství

Sekce: Průmyslové inženýrství

Průmyslové inženýrství (industrial engineering) je uznávaný vědní obor, který se orientuje na plánování, navrhování, zavádění a řízení integrovaných systémů, jejichž cílem je produkce výrobků nebo poskytování služeb. V těchto systémech zajišťuje a podporuje vysoký výkon, spolehlivost, údržbu, plnění plánu a řízení nákladů v rámci celého životního cyklu výrobku nebo služby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Základy průmyslového inženýrství

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

MPA

Metody procesní analýzy prakticky

Procvičení vybraných metod procesní analýzy

1 den

21.9

BAS

BasicMOST (nejmodernějšní metoda pro normování)

Certifikační kurz základní formy systému MOST

3 dny

1.-3.10.

ZUP

Principy utváření pracovišť

Aplikace principů pohybové ekonomie a ergonomie

1 den

2.10.

ER1

Praktika z pracovní ergonomie I

Praktické analýzy (metoda EAWS)

2 dny

4.-5.10.

CAS

Časové studie

Praktický trénink základní metody studia a normování práce

1 den

18.10.

ER2

Praktika z pracovní ergonomie II

Praktické analýzy (RULA, NIOSH, OWAS)

2 dny

25.-26.10.

MOM

Snímky pracovního dne a momentkové pozorování

Postup při analýze struktury činností pracovníků

1 den

27.11.

Průmyslové inženýrství pro pokročilé

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

PIA

Automatizovaný sběr dat pro analýzu procesů

Využití mikro-kontrolérů pro získání dat z procesu

2 dny

18.-19.9. 23.-24.10. 13.-14.11. 3.-4.12.

LOG

Logistický projekt a koncept

Obsah a postuplogistického projektu

1 den

26.9. 14.11.

MAX

MaxiMOST

Rozborová metoda pro málo opakované činnosti

3 dny

22.-24.10.

SLP

Systematické plánování podnikového makro-layoutu

Základní nástroje pro plánování podnikového layoutu

1 den

3.11.

MIN

MiniMOST

Rozborová metoda pro velmi krátké časy cyklů

3 dny

20.-22.11.